Radny Kamil Olszewski potwierdził: było pismo do Policji ze strony Rady Miejskiej w Policach o „przeprowadzenie wywiadu środowiskowego”. A to oznacza, że Rada Miejska oficjalnie złożyła wniosek o inwigilację w miejscu zamieszkania polickiego radnego Kamila Olszewskiego. Dokument przygotował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Gaweł, a oficjalnie przesłał do organów ścigania Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Ufniarz. Kopie obu pism posiada radny Kamil Olszewski. 

I tak w piśmie z dnia 22 lipca ubiegłego roku przedstawiciele Rady Miejskiej w Policach „domagają się” od Policji, aby ta sprawdziła ... 

1. Czy radny Kamil Olszewski pod wskazanym adresem przebywa na stałe? 

2. Ile razy w ciągu dnia jest widziany pod wskazanym adresem?

3. O której opuszcza deklarowane miejsce zamieszkania? 

4. Czy pod tym samym adresem zamieszkują inne osoby? 

I oczywiście treść tego pisma pozostawiamy bez komentarza … Jest jednak jeszcze jedna rzecz. Do sprawy „awantury” politycznej z udziałem Kamila Olszewskiego odniosła się także redakcja Magazynu Polickiego. Redaktor Jan Antoni Kłys wprost sugeruje … „podanie się do dymisji przewodniczącego Rady Grzegorza Ufniarza, głównego promotora całej awantury” … w przypadku, gdy radny Kamil Olszewski zostanie przez wszystkie szczeble wymiaru sprawiedliwości oczyszczony. I jeszcze jeden cytat z Magazynu Polickiego ... 

....... „Sztuka polityki polega na dialogu, a nie na tworzeniu zapalnych ognisk, czego zdaje się nie wiedzieć przewodniczący Rady. Naszą opinie podzielają liczni przedstawiciele koalicji rządzącej (rozmawialiśmy z wieloma), ale boją się ją wyrazić na „służbowych” forach”.

Adam Wosik