Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc unieważnił (na początku kwietnia) jedenaście "bubli" prawnych przygotowanych przez Urząd Miejski w Policach, a następnie przegłosowanych przez radnych Rady Miejskiej. Wszystkie "buble" zaproponowane zostały przez Burmistrza Polic Władysława Diakuna, a następnie wprowadzone do porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach Grzegorza Ufniarza. Radni debatowali nad nimi na sesji w dniu 28 lutego 2019 roku. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego, to efekt wniosku radnego Prawa i Sprawiedliwości Kamila Olszewskiego. Uznał on, że wprowadzone na sesję nowe statuty jedenastu sołectw naruszają znacząco przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Chodzi głównie o sposób wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej opisany w par. 16. W ocenie Wojewody Zachodniopomorskiego tryb ten rażąco narusza przepis art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Dlatego postanowił wszystkie te uchwały unieważnić. 

Na w/w rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.