Wojewoda Zachodniopomorski "wezwał" Radę Powiatu Polickiego do wygaszenia mandatu radnego Wspólnoty Samorządowej GRYF Adama Pacholika. Jeśli radni (w głosowaniu) tego mandatu nie wygaszą wówczas Tomasz Hinc (po stosownej analizie prawnej) wydać może w tej sprawie "zarządzenie zastępcze". Dokument ten stwierdzi wówczas wygaszenie mandatu, a jego kopia trafi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od tej decyzji radnemu GRYF-a będzie przysługiwało odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

O co w tym wszystkim chodzi? Zdaniem Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca zachodzą tutaj "przesłanki skutkujące wygaśnięciem mandatu". A to oznacza wielce prawdopodobne naruszenie zapisów ustawy o samorządzie powiatowym.

Adam Pacholik jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Polickiego, a firma przez niego zarządzana bierze udział w wielu przetargach nieograniczonych ogłaszanych przez Powiat Policki. Dla przykładu: w połowie listopada spółka TRANS-NET wygrała m.in. przetarg na "świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego w sezonie zimowym 2018/2019". Wartość zamówienia przekroczyła w tym przypadku 300.000 złotych.

Adam Wosik