Jak nowo wybrani przez nas radni "uczcić" mogą prawie 15 milionowe zadłużenie samorządu polickiego? Oczywiście stosowną podwyżką swoich wynagrodzeń. W kasie gminy budżetowa "dziura", ale nie przeszkadzało to rządzącej Wspólnocie Samorządowej GRYF XXI przygotować stosowny projekt w tej sprawie. Zakłada on między innymi wzrost diety radnego Artura Echausta z obecnej kwoty 805 PLN na kwotę 1.852 PLN (oczywiście jeśli uchwałę przyjmie Rada Miejska). A teraz szczegóły ...

Diety radnych obliczane są na podstawie stosownych zapisów w ustawie budżetowej, czyli według kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. I tu pozytywna niespodzianka: w roku 2017 i w roku 2018 wyniosła ona tyle samo i tym samym diety radnych w 2019 roku nie powinny ulec zmianie. No chyba, że ...

No chyba, że radni stosowną uchwałą zmienią zasady płacenia samym sobie i tym samym ich dotychczasowe diety przejdą już do historii. Tak prawdopodobnie "za chwilę" będzie w Policach. A to oznacza, że diety radnych "poszybują w górę" ... o ile mieszkańcy Polic przeciwko takim planom wcześniej się nie zbuntują. Ale przejdźmy do konkretów ...

Stosowny projekt uchwały "w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Policach" przekazał już radnym Grzegorz Ufniarz. Wspólnota Samorządowa GRYF XXI zakłada w tym projekcie utrzymanie diety Grzegorza Ufniarza na najwyższym możliwym poziomie, czyli w kwocie 2.013 PLN (miesięcznie). Jego zastępcom GRYF planuje podnieść diety z obecnych 1.342 PLN na 1.959 PLN. Kwoty te (miesięcznie) otrzymywać mieliby Andrzej Rogowski i Jadwiga Molenda.

"Pokrzywdzeni" w żaden sposób nie będą także przewodniczący i zastępcy przewodniczących komisji rady. I tak "stawka" szefa komisji wzrosnąć ma z obecnych 1.207 PLN na 1.905 PLN. Kwoty te zasilić mają konta Piotra Diakuna, Zygmunta Kołackiego, Wiesława Gawła, Władysława Kosiorkiewicza, Zofii Hlek i Ewy Ignaczak. Zastępcy przewodniczących zaliczyliby (po zmianach) największy "skok", gdyż ich diety z obecnych 805 PLN miałyby wzrosnąć aż do 1.852 PLN. I tu "w kolejce" po nową stawkę czekają Artur Echaust, Ilona Bednarek i Damian Walczak.

Szeregowemu radnego pozostaje "ochłap" w postaci 100% podwyżki, czyli z kwoty 805 PLN do kwoty 1.610 PLN.

Na koniec to, co najbardziej bulwersujące ... Dotychczasowe zasady "pracy" radnego zmuszają go do pełnej aktywności. Obecnie oznacza to, że za nieobecność na sesji lub na posiedzeniu komisji "obcinana" jest mu 1/3 diety. Tym samym na koniec miesiąca radny może nie zobaczyć ani grosza. To też ma się zmienić ... Rozesłany przez Grzegorza Ufniarza projekt zakłada bowiem 10% "upust" za nieobecność na sesji i 5% za nieobecność na posiedzeniu komisji. Tym samym radny może przez miesiąc NIC nie robić, a i tak 80% diety wpadnie mu na konto. Za darmo ...

I jeszcze dla przypomnienia znane w Policach hasło wyborcze ...

"GRYF XXI – KOMPETENCJA, UCZCIWOŚĆ, POSTAWA SŁUŻBY"

Adam Wosik

 

OŚWIADCZENIE GRZEGORZA UFNIARZA

W związku z artykułem "Polickiego "konwoju wstydu" ciąg dalszy", autorstwa Adama Wosika, opublikowanego w internetowym serwisie PoliceBezCenzury.pl, oświadczam, iż wpis zawiera nieprawdziwe informacje o tym, że:

1 - jako Przewodniczący Rady Miejskiej skierowałem do radnych projekt uchwały dotyczący zmian wysokości diet radnych.

2 - klub radnych GRYF XXI przygotował projekt uchwały w tej sprawie

Oświadczam również, że do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach nie wpłynął żaden projekt uchwały dotyczący zmian wysokości diet radnych. Na chwilę obecną (7 stycznia 2019 roku, godz. 22:16) nie wysłałem do radnych Rady Miejskiej w Policach żadnego projektu uchwały na sesję zaplanowaną na dzień 22.01.2019 roku.

Grzegorz Ufniarz