Wnoszę o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez orzeczenie utraty przez obywatela IKS prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego” - to treść apelacji Prokuratora IPN skierowanej w dniu 24 stycznia 2011 roku do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Swoją apelację od orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie złożyli także (31 stycznia 2011 roku) obrońcy obywatela IKS. W jej wyniku 17 marca 2011 roku Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone orzeczenie Sądu Okręgowego i sprawę obywatela IKS przekazał Sądowi Okręgowemu w Szczecinie do ponownego rozpoznania.

11 stycznia 2012 roku Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej przekazuje Sądowi Okręgowemu w Szczecinie kolejne dowody w tej sprawie – m.in. pochodzące z akt Tajnego Współpracownika o pseudonimie „ZENEK”. Z informacji tych wynika, że porucznik SB Waldemar Wojciechowski planował wykorzystać TW ps. „JAN” w tzw. Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Cekop”. Dotyczyła ona inwigilowania sytuacji zwrotu dewiz.

17 maja 2012 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał orzeczenie, w którym ponownie stwierdził, że obywatel IKS złożył w dniu 8 lutego 2008 roku niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Ponadto orzekł (wobec obywatela IKS) utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego na okres 3 lat. Sąd Okręgowy w Szczecinie zakazał także obywatelowi IKS pełnienia funkcji publicznych na okres 3 lat.

7 sierpnia 2012 roku obrońcy obywatela IKS składają kolejną apelację od wyroku Sądu Okręgowego do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Trzy tygodnie później, 26 września 2012 roku, swój wniosek do Sądu Apelacyjnego składa także Teresa von Babka-Gostomski. Domaga się w nim zakazania pełnienia funkcji publicznych lustrowanemu dożywotnie.

27 września 2012 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie orzeczeniem uchylił zaskarżone orzeczenie i sprawę obywatela IKS przekazał Sądowi Okręgowemu w Szczecinie do ponownego rozpatrzenia.

ciąg dalszy nastąpi ...