Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w żadnym wypadku nie wynika, aby IKS był świadomym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Brak jest na to jakichkolwiek dowodów. Zeznania funkcjonariuszy SB wskazują jedynie, iż dokonali oni rejestracji TW ps. „JAN”, lecz brak jest potwierdzenia, aby rejestracja ta była świadomym aktem woli” – to stanowisko obrony obywatela IKS przekazane Sądowi Okręgowemu w Szczecinie.

23 października 2009 roku Prokurator IPN w Szczecinie przesłuchuje por. Waldemara Wojciechowskiego. Z zeznań oficera Służby Bezpieczeństwa wynika:

Moim zdaniem IKS wiedział kim jestem. Skoro informowałem go o ewentualnych zagrożeniach ze strony obcego wywiadu, przed jego wyjazdem na zagraniczne szkolenie, to sądzę, że musiał wiedzieć kim jestem. Zresztą byłem znany w Zakładach Chemicznych w Policach jako „opiekun” ze strony Służby Bezpieczeństwa. Sądzę również, że wiedział kim jestem, skoro przyszedł na spotkanie do mnie do domu”.

W trakcie zeznania porucznik Waldemar Wojciechowski dodał, że z IKS nie łączyły go kontakty koleżeńskie i towarzyskie – tzn., że „nie spotykaliśmy się pozasłużbowo, towarzysko wśród innych osób”.

18 grudnia 2009 roku Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej składa do Sądu Okręgowego w Szczecinie ponowny wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec IKS i wydanie orzeczenia stwierdzającego, że "złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne"

8 lipca 2010 roku, podczas rozprawy głównej, przed Sądem Okręgowym w Szczecinie świadek Waldemar Wojciechowski zeznaje:

Zarejestrowałem IKS jako Tajnego Współpracownika, bo na Wydziale Automatyki nie było żadnego TW. Była to najpierw rejestracja na kandydata na TW, a potem już na Tajnego Współpracownika. Powodem rejestracji była techniczna wiedza IKS na temat automatyki, aparatury kontrolno-pomiarowej”.

13 grudnia 2010 roku do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafia pismo skierowane przez Teresę von Babka-Gostomski. Oskarżyła ona w nim IKS o represjonowanie w latach 70-tych oraz o współpracę IKS z tajnymi służbami.

27 grudnia 2010 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że IKS złożył w dniu 8 lutego 2008 roku niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i orzekł wobec lustrowanego zakaz pełnienia tzw. funkcji publicznych na okres sześciu lat.

ciąg dalszy nastąpi ...